Om HVASKO

Lidt om mig

Dorthe Holm

2003-

Indehaver af specialpædagogisk virksomhed www.hvasko.dk, underviser, supervisor og oplægsholder, forfatter af "HVASKO- pædagogik i hverdagen" og "HVASKO- pædagogik i hverdagen for børn og unge med ADHD".


Børn og unge med diagnoser som ADHD, angst OCD og lignende, har et lige så stort ønske om et godt liv med familie, venner, skole, fritidsinteresser, uddannelse, arbejde osv. som alle andre børn og unge må have.
Erfaringen fra et mangeårigt arbejde med inklusion af børn og unge der er særlig sårbar og udfordret i livet viser, at en forudsigelig, motiverende og visuelt struktureret hverdag er det, målgruppen profitere positivt af.
Mine oplæg giver et bud på en række forhold, som de voksne, der er sammen med børnene og de unge, er nødt til at overveje og forholde sig til, når de i hverdagen skal hjælp og imødekomme deres særlige behov.

 

1999-2016

Ansat ved Centerklasserne, Højvangskolen Horsens Kommune siden januar 1999 som børnehaveklasseleder. Centerklasserne er en specialskole for børn og unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelser og andre lignende vanskeligheder.
Siden august 2003 har jeg varetaget en funktion som vejleder for forældre og specialpædagogisk vejleder for Horsens Kommunes folkeskoler og børnehaver med henblik på inklusion af børn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser.
Min funktion indebærer samtaler med og/eller vejledning af lærere, pædagoger, skolepsykologer, børnene og familierne.

 

December 2016

Pædagogidk vejleder og koordinator, Dagnæs- og Endelaveskolen.
Indsatsområder:
Styrke skolens inklusionsarbejde ved at skabe deltagelsesmuligheder, således at alle elever udvikles optimalt.
Styrke personalets praksisnære læring samt kompetenceudvikling ift. det pædagogiske arbejde.
Skabe en mere målrettet og koordineret indsats for elever i trivsels- og læringsmæssige udfordringer.
Samarbejde med personalet mhb. på udarbejdelse af praksisnære handleplaner.
Samarbejde med skolens øvrige vejledere samt psykologer, sagsbehandler ol. 
Samtaler med elever og deres forældre mhb. på helhedsorienteret læring og trivsel.

Dorthe Holm HVASKO

Samtaler / Vejledning

Foredrag / Kursus?

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig.

ADHD - Autisme - Aspergers Syndrom - Tourettes Syndrom - OCD - NLD

Afklarende og udviklende samtaler
Vejledning til konkrete dagligdags handlemuligheder
Information til forståelse af funktionsforstyrrelser
Fremstilling af individuelle støttemuligheder
Vejledning til forståelse af funktionsforstyrrelser
Vejledning til at organisere og strukturere dagligdagen

hvasko.dk: Pædagogisk vejledning:
Forældre, Unge, Børn, Voksne, Fagfolk

Kontakt os

HVASKO

AHorsens, Danmark

T+45 61660312