Pædagogisk vejledning

Forældre, Børn, Unge, Voksne, Fagfolk.

Samtaler / Vejledning

Foredrag / Kursus?

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig.

Hvad HVASKO står for

HHandicapforståelse

- Hvordan skal vi forstå diagnoser, og samtidig være bevidste om, at diagnoser ikke definerer mennesker.

VVisuel støtte

- Hvorfor er det vigtigt med visuel tydelighed.

AAssessment/Vurdering

- Hvad kan barnet eller den unge selv, hvad kan de med hjælp og hvad kan de ikke endnu.

SStruktur

- Hvad betyder “struktur”, og hvorfor er det så vigtigt.

KKonkret

- Hvor tydeligt skal opgaver og aftaler være.

OOrganisering

- Hvordan bringer vi vores forskellige roller ind i det gode samarbejde.

hvasko.dk: Pædagogisk vejledning:
Forældre, Unge, Børn, Voksne, Fagfolk

Kontakt os

HVASKO

AHorsens, Danmark

T+45 61660312